• Sebuah portal untuk mengarkib kandungan digital Malaysiana.
  • Sebagai pusat sehenti dan kemudahan akses untuk karya-karya kesasteraan Malaysia dalam bentuk digital
  • Hakcipta asal dimiliki oleh pemilik harta intelek tetapi hak untuk versi elektronik diuruskan oleh Kota Buku
  • Pengguna boleh mengakses dokumen-dokumen yang terdapat padakeseluruhan arkib
  • Pemilik harta intelek akan diberi fungsi pentadbir kandungan masing-masingdan akses untuk memuat naik isi kandungan / tag metadata / makses kepada akaun jualan
  • Kota Buku menyediakan platform, mengendalikan promosi, penjualan dan pentadbiran platform
  • Pemilik harta intelek memiliki hakcipta asal dan menerima pembayaran hasil komersil dalam bentuk royalti
Bookcapital.my : Kedai Buku Digital Kota Buku