• Mengurus dan bekerjasama secara strategik dengan penulis, penerbit dan pemilik harta intelek.
  • Mengatur dan menguruskan kontrak dan pentadbiran royalti.
  • Sebagai agensi hakcipta/karya.
  • Mempromosi hakcipta dan harta intelek para penulis dan penerbit ke tahap antarabangsa .
  • Menguruskan perdagangan hakcipta dalam dan luar negara.
  • Mengaturkan kursus-kursus berkenaan dengan perdagangan hak cipta dan menguruskan Pusat Dagangan Hak Cipta Kuala Lumpur (KLTCC) .
  • Menjalinkan hubungan kerjasama dengan agen-agen hakcipta antarabangsa dan tempatan.
  • Mengaturkan pertemuan, seminar, persidangan dan latihan mengenai hakcipta dan harta intelek .
  • Menguruskan hakcipta bersama pihak berkepentingan seperti penerbit, penggubal undang-undang, pihak penguatkuasa, saluran penjualan dan para pengguna .
  • Mempromosi kesedaran tentanghakcipta dengan kerjasama badan-badan hakcipta antarabangsa dan penggubal undang-undang tempatan
Ringkasan acara KLTCC 2018