Visi

Menjadi sebuah agensi unggul dalam pembangunan perbukuan negara yang meliputi aspek berikut;

1) Pembinaan Kapasiti,

 • Latihan karyawan
 • Kualiti penerbitan
 • Profesionalisme penggiat industri
 • Nilai tambah kepada kegiatan perbukuan

2) Perdagangan Kandungan,

 • Penerbitan digital dan konvensional
 • Perdagangan dalam dan luar negara
 • Kawalan harta intelek
 • Perbekalan kandungan negara ke luar negara

3) AktivitiPerbukuan

 • Aktiviti komersial dan pelaburan sosial
 • Pameran dan jualan
 • Domestik danantarabangsa
 • Penerbitan genre dantema terpilih

4) Pendayaan Teknologi

 • Buku masa depan
 • Solusi mutakhir kandungan negara
 • Pendayaan berterusan

Misi

•Menyediakan latihan bagi pembinaan kapasiti khususnya dalam aspek ‘buku masa depan’ melalui Akademi Kota Buku. •

•Menjadi pemacu kepada pembangunan perbukuan negara melalui program pelaburan sosial, jaringan kerjasama dalam dan luar negara, penerokaan pasaran baru dan penyediaan prasarana perbukuan kelas dunia. •

•Membangunkan platform Kota Buku Digital sebagai pemangkin berimpak tinggi dalam keseluruhan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. •

Objektif

•Menjadi nukleus pembangunan industri perbukuan negara •

•Menjadi pusat aktiviti dan pameran perbukuan tempatan •

•Menjadi rujukan dan pusat rundingcara industri perbukuan •

•Menjadi peneroka teknologi mutakhir dalam industri kandungan dan buku

•Menjadi pusat aktiviti dan pameran perbukuan tempatan •

•Menjadi rujukan dan pusat rundingcara industri perbukuan •

•Menjadi peneroka teknologi mutakhir dalam industri kandungan dan buku