" />

Beranda / Perkhidmatan Kami / Penyelidikan dan Runding Cara

Penyelidikan dan Runding Cara

Penyelidikan dan Runding Cara

Unit ini akan menguruskan kajian dan penyelidikan terhadap industri perbukuan Malaysia.

Bidang penyelidikan termasuk:

 1. Senarai aktiviti-aktiviti berkaitan industri perbukuan
 2. Senarai buku elektronik/media baru/kandungan di dalam portal-portal e-dagang
 3. Kajian tentang teknologi baru dan trend penerbitan
 4. Penyelidikan pasaran mengenai industri perbukuan
 5. Laporan Industri Perbukuan Malaysia
 6. Data-data penerbit dan penggiat perbukuan
 7. Pengkalan data tentang industri dan agensi-agensi berkenaan
 8. Senarai penulis / illustrator / jurugambar / pemilik hakcipta
 9. Menyediakan maklumat yang berkenaan dengan industri perbukuan kepada para penerbit dan pembaca.
 10. Bekerjasama dengan pusat-pusat penyelidikan yang diiktiraf seperti universiti-universiti, jabatan kerajaan dan organisasi bukan kerajaan.
 11. Mengaturkan kajian lapangan, kumpulan sasar, dan temuduga dengan pihak berkepentingan dan penggiat industri perbukuan.
 12. Menguruskan kelompok penyelidikan dalam industri perbukuan dan perbandaran digital Kota Buku