" />

Beranda / Perkhidmatan Kami / Penyelidikan dan Runding Cara

Penyelidikan dan Runding Cara

 • Unit ini akan menguruskan kajian dan penyelidikan terhadap industri perbukuan Malaysia. Bidang penyelidikan termasuk:
  • Senarai aktiviti-aktiviti berkaitan industri perbukuan
  • Senarai buku elektronik/media baru/kandungan di dalam portal-portal e-dagang
  • Kajian tentang teknologi baru dan trend penerbitan
  • Penyelidikan pasaran mengenai industri perbukuan
  • Laporan Industri Perbukuan Malaysia
  • Data-data penerbit dan penggiat perbukuan
  • Pengkalan data tentang industri dan agensi-agensi berkenaan
  • Senarai penulis / illustrator / jurugambar / pemilik hakcipta
 • Menyediakan maklumat yang berkenaan dengan industri perbukuan kepada para penerbit dan pembaca.
 • Bekerjasama dengan pusat-pusat penyelidikan yang diiktiraf seperti universiti-universiti, jabatan kerajaan dan organisasi bukan kerajaan.
 • Mengaturkan kajian lapangan, kumpulan sasar, dan temuduga dengan pihak berkepentingan dan penggiat industri perbukuan.
 • Menguruskan kelompok penyelidikan dalam industri perbukuan dan perbandaran digital Kota Buku