" />

Beranda / Perkhidmatan Kami / Penyelidikan dan Runding Cara

Penyelidikan dan Runding Cara

  • Unit ini akan menguruskan kajian dan penyelidikan terhadap industri perbukuan Malaysia. Bidang penyelidikan termasuk:
    • Senarai aktiviti-aktiviti berkaitan industri perbukuan
    • Senarai buku elektronik/media baru/kandungan di dalam portal-portal e-dagang
    • Kajian tentang teknologi baru dan trend penerbitan
    • Penyelidikan pasaran mengenai industri perbukuan
    • Laporan Industri Perbukuan Malaysia
    • Data-data penerbit dan penggiat perbukuan
    • Pengkalan data tentang industri dan agensi-agensi berkenaan
    • Senarai penulis / illustrator / jurugambar / pemilik hakcipta
  • Menyediakan maklumat yang berkenaan dengan industri perbukuan kepada para penerbit dan pembaca.
  • Bekerjasama dengan pusat-pusat penyelidikan yang diiktiraf seperti universiti-universiti, jabatan kerajaan dan organisasi bukan kerajaan.
  • Mengaturkan kajian lapangan, kumpulan sasar, dan temuduga dengan pihak berkepentingan dan penggiat industri perbukuan.
  • Menguruskan kelompok penyelidikan dalam industri perbukuan dan perbandaran digital Kota Buku