" />

Beranda / Perkhidmatan Kami / Akademi Kota Buku

Akademi Kota Buku

akademi

Asas penubuhan Akademi Kota Buku adalah bagi mewujudkan pusat latihan kepada penggiat industri dengan mengetengahkan 20% kandungan kursus untuk bidang konvensional perbukuan dan 80% kandungan kursus untuk penghasilan buku masa depan.

 Objektif penubuhan Akademi Kota Buku adalah untuk menyediakan program latihan seperti berikut:

 •  Menyediakan kandungan latihan yang releven kepada keperluan aktiviti perbukuan semasa dengan penekanan kepada aspek ‘Buku Masa Depan’.
 •  Menyediakan program latihan kemahiran berdasarkan keperluan pasaran.
 • Menjadikan latihan sebagai program teras yang penting dalam agenda pembinaan kapasiti perbukuan Negara.

Aspek latihan yang disediakan di dalam siri kursus dan latihan di Akademi Kota Buku mengikut pecahan berikut :

 • Hakcipta dan harta intelek
 • Teknologi perbukuan
 • Ekonomi perbukuan masa depan 
 • Pengkaryaan

Pihak  Berkepentingan;

 • Penggiat industri buku dan kandungan
 • Penulis
 • Penerbit
 • Agensi-agensi kerajaan (Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan Negara Malaysia, Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia)
 • Usahawan