" />

Beranda / Perkhidmatan Kami / Akademi Kota Buku

Akademi Kota Buku

AKADEMI KOTA BUKU

Asas penubuhan Akademi Kota Buku (AKB) adalah untuk mewujudkan sebuah pusat latihan bagi pemain industri dengan memberi fokus sebanyak 20% terhadap penerbitan konvensional dan 80% fokus lagi terhadap penerbitan kandungan digital.

Objektif penubuhan AKB sebagai sebuah jenama program latihan adalah seperti yang tertera:

 1. Menyediakan kandungan yang relevan untuk tujuan latihan dan memenuhi kehendak konsep perdagangan buku dunia dengan memberi penekanan terhadap aspek buku masa hadapan.

 2. Menyediakan program latihan bergantung pada kehendak semasa pasaran.

 3. Untuk menjadikan latihan sebagai program penting dalam agenda membina kapasiti buku kebangsaan.

Akademi Kota Buku juga meliputi senarai kursus seperti berikut:

 1. Hak cipta

 2. Teknologi penerbitan

 3. Ekonomi penerbitan dalam Era Digital

 4. Penciptaan

Pihak berkepentingan kami adalah:

 • Peserta kursus

 • Penulis

 • Penerbit

 • Agensi (DBP, PNM, MBKM, ITBM dan lain-lain)

 • Usahawan