" />

Beranda / Perkhidmatan Kami / Dagangan Hakcipta

Dagangan Hakcipta

DAGANGAN HAK CIPTA

  1. Mengurus dan bekerjasama secara strategik dengan penulis, penerbit dan pemilik harta intelek.

  2. Mengatur dan menguruskan kontrak dan pentadbiran royalti.

  3. Sebagai agensi hakcipta/karya.

  4. Mempromosi hakcipta dan harta intelek para penulis dan penerbit ke tahap antarabangsa .

  5. Menguruskan perdagangan hakcipta dalam dan luar negara.

  6. Mengaturkan kursus-kursus berkenaan dengan perdagangan hak cipta dan menguruskan Pusat Dagangan Hak Cipta Kuala Lumpur (KLTCC) .

  7. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan agen-agen hakcipta antarabangsa dan tempatan.

  8. Mengaturkan pertemuan, seminar, persidangan dan latihan mengenai hakcipta dan harta intelek .

  9. Menguruskan hakcipta bersama pihak berkepentingan seperti penerbit, penggubal undang-undang, pihak penguatkuasa, saluran penjualan dan para pengguna .

  10. Mempromosi kesedaran tentang hakcipta dengan kerjasama badan-badan hakcipta antarabangsa dan penggubal undang-undang tempatan